Pregled galerija

ODLAGANJE KABASTOG OTPADA - GOTEBORG

Fotograf: Borislav Zdrinja
Goteborg, Sweden | 08.06.2023. 11
NAZIV

20230608_Geteborg Sweden kabasti otpad_01_ZIPAPHOTO_Borislav Zdrinja.JPG

DIMENZIJA

3000x2000

LOKACIJA

Goteborg, Sweden

Fotografisano

08.06.2023

Autor

Borislav Zdrinja

Caption writer

Borislav Zdrinja

Copyright

All rights reserved (C) ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

ODLAGANJE KABASTOG OTPADA - GOTEBORG

Građani donose raznovrsni kabasti otpad na odlagalište i u razvrstanim kontejnerima koji su označeni odbacuju svoj otpad. Samostalnim donošenjem otpada svaki gradjanin tako sebi smanjuje cenu za odvoženje smeća od kuće od strane komunalnog preduzeća. (ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja)

PRIJAVITE SE NA
NAŠ NEWSLETTER